• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

O nas

Oddział Kliniczny Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii jest miejscem krótkoterminowego pobytu i oceny stanu zdrowia pacjentów w ostrych zakażeniach i chorobach. Zadaniem Oddziału jest szybkie ustalenie rozpoznania i leczenie ostrych infekcji u dzieci. Ze względu na możliwość izolacji pacjentów, do oddziału przyjmowane są dzieci z podejrzeniem chorób zakaźnych, w tym infekcji uogólnionych oraz neuroinfekcji. 

Zadania Oddziału skupiają się na ostrych zespołach klinicznych (gorączka, wysypka, biegunka, alarmowe wyniki badań), zapobieganiu chorobom infekcyjnym, w tym zakażeniom szpitalnym i polityce antybiotykowej.

W czasie pandemii COVID-19 Oddział zajmuje się głównie leczeniem dzieci z infekcją SARS-CoV-2 oraz Wieloukładowym Zespołem Zapalnym Powiązanym Z COVID-19 (PIMS), będąc jednocześnie wiodącym ośrodkiem prowadzącym badania nad tą nową jednostką chorobową, oraz biorąc udział w tworzeniu wytycznych leczenia pacjentów.