• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Materiały dla studentów III roku 2021/2022

Układ krążenia u dzieci:
symptomatologia - Anna Własienko
 uklad_krazenia_iii_rok_2021_22_-materialy.pdf
Żywienie: pokarmy uzupełniające - Monika Wanke-Rytt
zywienie_pokarmy_uzupelniajace.pdf
Diagnostyka różnicowa objawów zakażenia górnych dróg oddechowych - Monika Wanke-Rytt
gorne_drogi_oddechowe.pdf
Badanie podmiotowe - Magdalena Okarska - Napierałabadanie_podmiotowe_-_materialy.pdf
Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych - Magdalena Okarska - Napierałazapalenie-opon-standardy-3-2017.pdf
Badanie neurologiczne - Katarzyna Wzorek - Łyczkobadanie_neurologiczne_-_konspekt.pdf
Rozwój psychoruchowyrozwoj_0-36_konspekt.pdf
Objawy neurologiczne - różnicowanie - Katarzyna Wzorek - Łyczkoroznicowanie_objawow_neurologicznych-_konspekt.pdf
Objawy z przewodu pokarmowego - Natalia Dudekobajwy_i_ich_roznicowanie_ppok.pdf
Bilans zdrowia dziecka - Anna Piwowarczykbilans_zdrowia_dziecka.pdf
Objawy z układu moczowego - Joanna Mandziukuklad_moczowy2022.pdf
Biegunka infekcyjna u dzieci - Michał Wronowskibiegunka_infekcyjna.pdf postepowanie_w_ostrej_biegunce_u_dzieci_w_europie-2015.pdf
Płynoterapia u dzieci - Magdalena Okarska - Napierałaplynoterapia_u_dzieci_iii.pdf
Ocena stanu ogólnego i odżywienia - Anna Piwowarczykocena_stanu_ogolnego_i_odzywienia.ppt
Drgawki gorączkowedrgawki-goraczkowe.pdf
Zakażenia układu oddechowego - Anna Piwowarczykzakazenia_ukladu_oddechowego.pdf
Szczepienia - Monika Wanke - Ryttkalendarz_szczepien.pdf
Badanie przedmiotowe głowy i szyi - Natalia Dudek/ Katarzyna Karpierzbadanie_przedmiotowe_gis.pdf
Gorączka i posocznica - Ernest Kuchar
Różnicowanie objawów z układu oddechowego - Anna Piwowarczykroznicowanie_objawow_z_drog_oddechowych_u_dzieci.pdf
ENGLISH DIVISION
Developmental milestones - Katarzyna Wzorek - Łyczkodevelopmental_milestones_ang.pdf
General condition & Nutritional status - Anna Piwowarczykassessment_of_general_condition_and_nutritional_status_in.pdf
Fluid therapy - Magdalena Okarska - Napierałaplynoterapia_u_dzieci_iii_ed.pdf
Lymphatic system - Anna Własienkolymph_nodes_examination_aw.zip
Musculoskeletal system - Anna Własienko 26/04/2020

 bones_and_joints_for_ed-_komentarze_aw.zip

Cardiac system - Anna Własienkocardiac_system_ed_iii_rok.pdf
Meningitiszomr_iii_ed_04.2020.pdf
Neurological examinationneurological_examination_-_ang.pdf
Head and neckheadneckskin.pdf
Respiratory tractrespiratory_tract.pdf
Febrile seizuresfebrile_seizures.pdf
Feeding and assessment of nutritional statusfeeding.pdf
Laboratory tests in infectious diseasescsf_interpretation_for_ed_iiiyear-_short-aw.ppt
Acute gastroenteritised_acute_gastroenteritis.zip
Basic symptoms of the digestive system diseases and their differentiationbasic_symptoms_of_the_digestive_system_.pdf
Basic symptoms of the urinary tract
diseases
studenciukladmoczowy.pdf
Vaccinations in practicevaccinations_in_practice_ed.pdf