• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Zespół Kliniki

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Zastępca Kierownika Kliniki

lek. Anna Piwowarczyk

Asystenci:

lek. Anna Własienko

dr n. med. Magdalena Okarska - Napierała

dr n. med. Monika Wanke - Rytt

lek. Michał Wronowski

Doktoranci:

lek. Natalia Dudek

lek. Joanna Mandziuk

lek. Katarzyna Karpierz

lek. Dominika Rykowska

lek. Martyna Szwejkowska

lek. Katarzyna Wzorek - Łyczko

Pracownicy na etatach szpitalnych:

lek. Justyna Gadzińska

lek. Weronika Woźniak

lek. Ewa Zalewska

lek. Paula Kośla